Psychiatra

Psychoterapia rodzin

Katowice

W sytuacji, kiedy pacjentem kierowanym na psychoterapię jest dziecko, terapeuci często decydują się na skierowanie go na psychoterapię rodzinną, zakładając że prezentowany przez dziecko objaw (np. trudności szkolne, moczenie nocne, zaburzenia łaknienia) spowodowane są dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Objaw zaś jest swoistym wołaniem o pomoc. W przypadku, kiedy komunikacja czy też całość funkcjonowania rodzinnego zostaje zaburzona, osobą która zaczyna wykazywać objawy nieprzystosowania jest najczęściej dziecko, ono bowiem jest najsłabszym pod względem stosowanych mechanizmów obronnych elementem całego systemu rodzinnego.

Psychoterapia rodzinna, jako jeden z nurtów terapeutycznych, zakłada konieczność pracy z cały systemem jakim jest rodzina. Metody tej pracy różnią się w zależności od tego w jakiej orientacji psychoterapeutycznej pracuje terapeuta. Najpopularniejszymi rodzajami jest psychoterapia komunikacyjna, strukturalna i strategiczna. Każda z tych szkół ma nieco odmienne założenia teoretyczne, cele i techniki pracy z klientami. Każda również dąży do poprawy jakości życia zarówno prezentującego objaw pacjenta, jak i całej rodziny. Aby było to możliwe terapeuta musi spotykać się w wszystkimi członkami rodziny, a psychoterapia musi obejmować swoim oddziaływaniem całość systemu. Z tego powodu psychoterapia rodzinna nie będzie mogą być podjęta tam, gdzie np. rodzice lub rodzic pacjenta nie zgadzają się na swój udział w sesjach terapeutycznych.

Strona główna
Program STOP
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia i szkolenia do pracy z grupami
Zespół Aspergera - społeczne kalectwo
Leczenie uzależnień
Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

© Psychiatra Katowice 2007  |  Statystyki