Psychiatra

Program STOP

Katowice

Podstawowe założenie programu STOP opiera się na przekonaniu, że przestępcę seksualnego można leczyć rozwijając u niego procesy myślenia. Skutkiem programu ma być wzbudzenie u przestępcy poczucia odpowiedzialności za popełniony czyn, doprowadzenie go do zrozumienia konsekwencji jego czynu dla ofiary, jej rodziny, a także dla niego i jego najbliższych, oraz rozwinięcie u niego mechanizmów samokontroli. Realizacja programu STOP trwa w Peterhead dziewięć miesięcy. Zadania resocjalizacyjne wypełnia cały, wcześniej wyselekcjonowany i przeszkolony, personel więzienia, a nie tylko wychowawca, czy psychiatra Warszawa jest już jedną z nielicznych stolic Europy, w której o terapii przestępców seksualnych właściwie nadal tylko się myśli. Warszawa dysponuje wieloma doskonałymi gabinetami psychiatrycznymi, lecz są one przeznaczone raczej dla ludzi, którzy nie weszli w konflikt z prawem, leczy się w nich zaburzenia i choroby psychiczne, a nie ciężkie zaburzenia seksualne.

Program STOP oparty jest na zasadzie progresji i przebiega według trzech, następujących po sobie faz. Faza pierwsza obejmuje szczegółową, prognozującą ocenę przestępcy i popełnionego przez niego przestępstwa, oraz uczestnictwo przestępcy w szeregu zajęć poszerzających głównie jego kompetencje społeczne. W fazie drugiej uczestniczący w spotkaniach grupowych skazani wzajemnie wykazują sobie wadliwość i nieprawidłowość stosowanych przez siebie racjonalizacji. Następuje tak zwane „otworzenie świadomości” skazanych. Na fazę trzecią składa się szereg programów wspomagających, są to na przykład koła zainteresowań, programy dramatoterapeutyczne, programy edukacyjne.

Strona główna
Program STOP
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia i szkolenia do pracy z grupami
Zespół Aspergera - społeczne kalectwo
Leczenie uzależnień
Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

© Psychiatra Katowice 2007  |  Statystyki