Psychiatra

Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

Katowice

Anoreksja jest najbardziej śmiertelną chorobą psychiczną. Z powodu choroby, w grupie kobiet od 20 do 30 roku życia umiera aż 18% pacjentek. Mimo usilnych badań nad chorobą, propozycji różnorodnych terapii farmakologicznych i psychoterapii nie znaleziono w pełni skutecznego środka, który pozwalałby chorym powrócić do zdrowia. Z najnowszych badań klinicznych nad sposobami leczenia anoreksji farmakologicznie wynika, że może pojawić się nowa szansa dla kobiet cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Tą szansą może być olanzapina.

Olanzapina to lek przeciwpsychotyczny II generacji, który poza działaniem przeciwdepresyjnym i przeciwobsesyjnym wykazuje też działanie polegające na zwiększeniu masy ciała. Dzięki zarówno przeciwobsesyjnemu działaniu jak i przeciwdepresyjnemu, klinicyści założyli, że olanzapina mogłaby pomagać kobietom zarówno z bulimiczną jak i restrykcyjną formą anoreksji.

Badania kliniczne nad działaniem olanzapiny przeprowadzili psychiatrzy z Kanady. Do badań wybrano kobiety po 20 roku życia, a więc tą grupę, która wykazuje największe ryzyko śmiertelności i największą oporność na leczenie. Po serii testów i badań z udziałem placebo, trwających 13 tygodni wykazano, że pacjentki przyjmujące lek odzyskały znacznie więcej masy ciała niż pacjentki na placebo. Dodatkowo wykazano również działanie przeciwobsesyjne leku. Niestety, depresja i obraz zmiany pacjentek nie uległ poprawie, co oznacza, że olanzapina mogłaby być lekiem skutecznym o ile udałoby się dodatkowo znaleźć sposób na poprawę wizerunku własnego ciała u kobiet z anoreksją. Lęk przed przytyciem, którego doświadczają anorektyczki i zaburzony obraz własnego ciała prowadzi bowiem do nawrotów choroby. Niemniej jednak, olanzapina jest kolejnym krokiem psychiatrii na drodze pomocy pacjentkom z anoreksją.

Strona główna
Program STOP
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia i szkolenia do pracy z grupami
Zespół Aspergera - społeczne kalectwo
Leczenie uzależnień
Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

© Psychiatra Katowice 2007  |  Statystyki