Psychiatra

Leczenie uzależnienia

Katowice

Leczenie uzależnień uznawane jest przez fachowców za proces terapeutyczny mający na celu zmianę dotychczasowych zachowań osoby uzależnionej.

Terapię można przeprowadzać w trybie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym. W pierwszym przypadku leczenie uzależnień polega głównie na przeprowadzeniu detoksykacji czyli odtrucia organizmu. Następnie przeprowadzana jest terapia odwykowa, która jest rzeczą wspólną dla wszystkich sposobów leczenia. Osoba uzależniona otrzymuje listę zaleceń, której powinna przestrzegać. Dotyczy to w głównej mierze bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Zabronione jest m.in. piwo bezalkoholowe, torty nasączone ponczem, wiśnie w czekoladzie z likierem itp. Oczywiście, należy też zmienić dotychczasowe środowisko i otoczenie, które zachęcało do spożywania alkoholu lub narkotyków. Przestrzeganie powyższych zasad jest podstawą do prawidłowo przeprowadzonej terapii. Ma ona zwykle charakter indywidualnej rozmowy z terapeutą, psychologiem lub psychiatrą. Leczenie uzależnień odbywa się również podczas terapii grupowej, kiedy to zgromadzeni wymieniają informacje zwrotne dotyczące oceny zachowań danej osoby oraz odbioru ich przez innych. Chorym zaleca się uczęszczanie na mitingi grup samopomocowych AA, Al.-Anon i Al.-Ateen.

Strona główna
Program STOP
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia i szkolenia do pracy z grupami
Zespół Aspergera - społeczne kalectwo
Leczenie uzależnień
Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

Psychiatra Warszawa © Psychiatra Katowice 2007  |  Statystyki