Psychiatra

Psychiatra Katowice

Katowice

Psychiatria to dziedzina nauki, która zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Kanon psychiatrycznego podejścia do umysłu ludzkiego zawarty jest w, opublikowanym w 1998 roku, manifeście Kandela:

  • Wszystkie czynności umysłu stanowią odzwierciedlenie czynności mózgu
  • Czynniki genetyczne mają znaczenie w determinacji czynności umysłu i zaburzeniach psychicznych
  • Czynniki zewnętrzne poprzez wpływ na procesy uczenia się mogą modyfikować ekspresję genów
  • Zmiany w ekspresji genów pod wpływem uczenia się powodują modyfikację połączeń synaptycznych. Ma to związek z kształtowaniem się osobowości oraz powstawaniem zaburzeń psychicznych
  • Psychoterapia powoduje zmiany przez wpływ na procesy uczenia się

Choroby, które wymagają pomocy psychiatry, to np: schizofrenia, depresja, depresja dwubiegunowa, nerwica natręctw.

Strona główna
Program STOP
Psychoterapia rodzin
Psychoterapia i szkolenia do pracy z grupami
Zespół Aspergera - społeczne kalectwo
Leczenie uzależnień
Olanzapina na anoreksję. Nowa szansa dla anorektyczek.

© Psychiatra Katowice 2007  |  Statystyki